PAGANICO

MANCIANO
7 - 0

ALBINIA

PAGANICO
2 - 3

PAGANICO

GROSSETO
1 - 3

MARINA CALCIO

PAGANICO
1 - 5

PAGANICO

ORBETELLO
1 - 0

ATLETICO GROSSETO

PAGANICO
1 - 3

AURORA PITIGLIANO

PAGANICO
1 - 2

PAGANICO

INVICTA GROSSETO
2 - 1

SAURO RISPESCIA

PAGANICO
2 - 1

PAGANICO

BRACCAGNI
4 - 2

ARGENTARIO

PAGANICO
0 - 2

PAGANICO

SCARLINO
1 - 2

VIRTUS MAREMMA

PAGANICO
2 - 3

MANCIANO

PAGANICO
0 - 4

PAGANICO

ALBINIA
3 - 0

GROSSETO

PAGANICO
2 - 0

PAGANICO

MARINA CALCIO
4 - 0

ORBETELLO

PAGANICO
1 - 4

PAGANICO

ATLETICO GROSSETO
3 - 0

PAGANICO

AURORA PITIGLIANO
2 - 0

INVICTA GROSSETO

PAGANICO
0 - 2

PAGANICO

SAURO RISPESCIA
0 - 3

BRACCAGNI

PAGANICO
1 - 4

PAGANICO

ARGENTARIO
6 - 0

SCARLINO

PAGANICO
1 - 2

PAGANICO

VIRTUS MAREMMA
2 - 0