GENOA

TORINO
6 - 5

ATALANTA

TORINO
3 - 0

TORINO

LIVORNO
1 - 0

TORINO

FIORENTINA
3 - 1