PIETA 2004

MONTELUPO
0 - 2

MONTELUPO

AGLIANESE
2 - 2

MONTELUPO

ZENITH AUDAX
0 - 1

MONTELUPO

GALCIANESE
0 - 1

SIGNA

MONTELUPO
1 - 2

REAL CERRETESE

MONTELUPO
0 - 1

MONTELUPO

CAPOSTRADA BELVEDERE
0 - 4